Lisaks sellele, et pidime kogu PR-kampaania ellu viima piiratud rahaliste vahenditega, siis tuli meil tegeleda kahe suure väljakutsega. Esmalt pidime lisarahastust ja meediakajastusi leidma ideeautole, mille kontseptsioon seisnes ainult piltidel, joonistel ja kipsist mudelina. Teiseks pidime tundmatu brändi toote lansseerima situatsioonis, kus Eestit ei tunta autotootja riigina. Otsustasime väljakutsete lahendamiseks üles seada ühisrahastuskampaania.

Ühisrahastuskampaaniat alustasime brändiloo ja peamiste sõnumite välja töötamisega, mis eskaleerus sellega, et kampaaniaga liitus Peter Vesterbacka ning ületasime esialgse eesmärgi viiekordselt – kogusime lisarahastust ligi 300 000 eurot 263 investorilt.

Retroautost levisid meedias nii artiklid, videolood kui ka reportaažid. See aitas kaasa meie eesmärgile tekitada rahvusvahelist ja kohalikku kõlapinda, et tutvustada brändi ning toodet. Uudist jagasid väga suured meediaväljaanded, nende seas Reuters, NBC ja Indiannews, mis aitasid kaasa kampaania levitamisele veebiväljaannetes kui ka sotsiaalmeedias. Facebookis ulatus lugude nähtavus üle 50 miljoni.

Kokku saime 500+ rahvusvahelist kajastust, sh Reuters, CNN, ABCnews; Skandinaavias ja Eestis üle 130 kajastuse ning kokkulepped mitme rahvusvahelise kanaliga jätkukajastusteks.

500+

𝗞𝗮𝗷𝗮𝘀𝘁𝘂𝘀𝗶 𝘂̈𝗹𝗲 𝗺𝗮𝗮𝗶𝗹𝗺𝗮

130+

𝗞𝗼𝗵𝗮𝗹𝗶𝗸𝘂𝗹 𝘁𝗮𝘀𝗮𝗻𝗱𝗶𝗹 𝗸𝗮𝗷𝗮𝘀𝘁𝘂𝘀𝗶

50+ mln

𝗡𝗮̈𝗵𝘁𝗮𝘃𝘂𝘀